Enews Official
5 個月前
9
5 個月前
9
(國語)張東健相隔六年再拍劇 與朴炯植演繹兄弟情
韓國型男張東健近日同帝國之子成員朴炯植合作拍新劇,呢日兩人西裝骨骨出席發佈會,即場擺出多個型仔甫士畀傳媒影相。原來張東健已經有6年冇拍電視劇,今次劇中佢同朴炯植要演繹兄弟情。
##張東健 ##朴炯植 ##韓國 ##新劇 ##兄弟情 ##發佈會 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言