Enews Official
5 個月前
7
5 個月前
7
(國語)上載孫怡醜照惹對方生氣 董子健有信心獲老婆原諒
內地演員董子健同太太孫怡,經常喺社交網站貼出合照晒恩愛,但係董子健早前竟然上載老婆嘅醜照,結果激嬲咗另一半。董子健同拍檔鍾楚曦呢日喺北京出席新劇記者會,被問到激嬲老婆,佢表示有信心獲佢原諒。
##董子健 ##鍾楚曦 ##北京 ##太太 ##孫怡 ##醜照 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言