Enews Official
4 個月前
239
4 個月前
239
bigbigchannel陸續推出多項新功能 藝人滿腹大計送驚喜
去年TVB推出big big channel,直至依家用戶已超過300萬人,噚日舉行記者會公布推出多項新功能,現場亦有多位藝員出席,包括陳展鵬、馬國明、唐詩詠、王浩信及黃心穎等,而佢哋都已經有唔少構思,向網民送驚喜。
##唐詩詠 ##麥美恩 ##陸浩明 ##高海寧 ##朱晨麗 ##新功能 ##記者會 ##tvb ##bigbigchannel
留言3 則留言