Enews Official
4 個月前
16
4 個月前
16
(國語)吳磊上海出席活動 表示欲挑戰校園劇
內地小鮮肉吳磊近年人氣急升,呢日佢就喺上海出席品牌活動,講到近況,吳磊表示目前喺度睇劇本,挑選合適嘅角色,提到嚟緊有咩角色想挑戰,吳磊表示好想接拍校園青春劇。
##吳磊 ##上海 ##小鮮肉 ##校園青春劇 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言