Enews Official
5 個月前
23
5 個月前
23
(國語)陳偉霆演鐵木真壓力大 起初與角色有違和感
陳偉霆(William)、林允及胡軍合作演出嘅新電影,即將上映,呢日佢哋喺北京出席宣傳活動,William喺戲中扮演鐵木真,拍過唔少古裝嘅佢坦言今次好大壓力,皆因佢覺得自己同角色完全有違和感,格格不入。
##陳偉霆 ##林允 ##胡軍 ##北京 ##鐵木真 ##違和感 ##格格不入 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言