Enews Official
4 個月前
76
4 個月前
76
(國語)完成四年戲劇課程 陳法拉與同學難捨難分
陳法拉4年前毅然決定到美國,修讀有關演戲嘅碩士課程,呢日佢返嚟香港一日進行拍攝工作,眨吓眼4年課程已接近尾聲畢業,佢透露下月就行畢業禮,離別在即,法拉透露早前成班同學都唔捨得哭成淚人。
##陳法拉 ##美國 ##畢業 ##同學 ##難捨難離 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言