Enews Official
4 個月前
14
4 個月前
14
(國語)笑言與佟麗婭合作美夢成真 雷佳音出席新戲記招
由雷佳音及佟麗婭主演嘅愛情電影,呢日喺北京舉行發布會,席間雷佳音表示當日收睇綜藝節目,見到佟麗婭跳舞,佢覺得對方相當漂亮,令佢留下深刻印象,雷佳音仲話當時心想如果日後可以同呢個女仔合作,真係夢想成真。
##佟麗婭 ##雷佳音 ##徐崢 ##北京 ##發佈會 ##跳舞 ##夢想成真 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言