Enews Official
5 個月前
34
5 個月前
34
(國語)即將遠赴泰國拍戲 謝天華擔心懷孕中老婆
一個國際著名馬戲團嚟到香港公演,一眾圈中藝人名人紛紛捧場欣賞,當中包括有謝天華夫婦、黎諾懿、連詩雅及Ana R等。天華帶埋太太同囝囝到場,剛宣佈太太再度有喜,不過稍後天華要去泰國拍戲,所以都有少少擔心太太情況。
##bigbigchannel ##謝天華 ##黎諾懿 ##李潔瑩 ##連詩雅 ##Ana.R ##馬戲團 ##太太 ##陀B ##tvb
留言0 則留言