Big Big College 後生仔
5 個月前
11786
5 個月前
11786
白色情人節 東京3日2夜朱古力戰利品晒冷
麥明詩、黃庭鋒,同埋【#後生仔傾吓偈】嘅阿楓、Sandy To,加埋【今期流行】嘅日本特派專員Joey,喺東京3日2夜不眠不休四出尋找白色情人節朱古力,有平有貴,款式應有盡有,離開東京前,佢哋一於匿埋喺酒店房進行戰利品終極大晒冷!幾位女生,又希望白色情人節收到邊種朱古力?佢哋又係咪一邊傾一邊揀一邊繼續keep住後生仔爆Soundbite精神?睇片啦! #麥明詩 #黃庭鋒 #阿楓 #SandyTo #後生仔傾吓偈 #白色情人節 #朱古力
#白色情人節 #東京 #朱古力 #麥明詩 #黃庭鋒 #杜穎珊
留言1 則留言